Keresztény párkapcsolat blog

II. rész:

 

„Tisztességes minden tekintetben?” (Zsid 13:4a) –

avagy: a házaságyi TABU-téka ( 18+ !!! )

 

Ma az alábbi Igét fogjuk újra górcső alá venni, mely azt mondja, hogy…

 

Zsid 13:4a

Tisztességes minden tekintetben (…) a szeplőtelen házaságy;

 

..annak apropójából, hogy most ebben a tanulmányban, más bátor testvéreim után, én is egy olyan témát szeretnék a nagyító alá helyezni, amelyet eddig egyrészt nem mertem jobban a vizsgálódás tárgyaként előhozni, másrészről nem igazán tartottam vele kapcsolatban magamat kompetensnek, hogy beszélni tudjak róla – de miután egyre jobban látom, hogy egyre több testvérem mer ebben a kérdésben is kutakodni az Ige alapján, ezért szeretném most ezt én is megtenni, s hasonlóan a Biblia alapján megvizsgálni; mert igen, a zsigerből való durr bele asztalról lesöprés nem minden esetben építő hozzáállás, mellyel kapcsolatban már sok esetben derült ki, hogy a fürdővízzel a gyereket is kiöntötték … s én ezért szeretek kényes, vagy másnéven tabudolgokat igenis napvilágra előhozni, mert a szőnyeg alá dugás csak további botlásokat fog okozni, míg az átbeszélt dolgok felszabadulást hoznak a szívnek, s természetesen nem a bűn szemszögéből, hogy csak néhány területet említsünk (innen: https://joe-rus-igetanulmanyai.webnode.hu; bővebben a linkek alatt – kattints a tovább-olvasáshoz):

 

 

A továbbiakban a házaséletről lesz szó – mindezekről itt értekezem jobban, összegyűjtve másik írásait is, akik talán még tőlem is nagyobb bátorsággal írnak mindarról, amihez én addig kisebb, vagy nagyobb félelemmel közeledtem, tudva, hogy sokan nem mernek ehhez, amint mondani szokták, mélyebben odahajolni, illetve odaszagolni, mivel annyira mély és szerteágazó a téma, mondhatni tényleg nagy falatként; ez pedig sok félreértést és vitát okoz, ha csak a felszínt merjük kapargatni, s az alapján valami tanításféleséget felállítani … de ez hosszútávon csak kártyavár, s én ezért állítottam össze az alábbi linkgyűjtményt az alábbiakkal kapcsolatban:

 

 

 

…de blogbejegyzéseket is találhatsz tőlem ezekben a sokak szerint darázsfészek jellegű témákban, darázsmentesítés célzattal, hogy számunkra csak a letisztult finom méz maradjon, minden méreganyagtól mentesen, amivel az Ördög szeretné bepiszkolni Istennek azt a csodálatos ajándékát, amely a házastársi intimitás – itt; illetve innen* (*: http://parkapcsolatblog.mlap.hu):

 

 

Továbbá:

 

 

Jelen tanulmányban most csak egy szeletét fogjuk körbejárni a házastársi örömködés igen nagy kondérjának – s hogy ez mennyire nagy, lásd; azaz, ha a pároddal új ötletekre volna szükséged, akkor az alábbi oldalt ajánlom a figyelmedbe – az a különlegessége, hogy nem fényképes, hanem rajzos, tehát keresztény párok számára nyugodt szívvel ajánlható, főként, hogy maga is egy keresztény oldal, igaz, sajnos, csak angol nyelven; melyben a különböző részterületek természetesen csoportosítva vannak, majd bennük egyen-egyenként a részletes szöveges magyarázatokhoz a rajzokra kell kattintanod … pozíciócsoport-bontásban itt:

 

https://www.christianfriendlysexpositions.com,

 

...illetve ABC-sorrendben pedig itt:

 

https://www.christianfriendlysexpositions.com/table-of-contents 

 

Mottónak pedig talán ezt adhatnánk hozzá:

 

Énekek 7,13b

...a mi ajtónk előtt vannak minden drágalátos gyümölcsök, ók és újak, melyeket oh én szerelmesem, néked megtartottam!

 

Tehát, jelen tanulmányban most csak egy szeletkéjét fogjuk körbejárni a házastársi örömködés igen nagy kondérjának, ez pedig az úgynevezett BDSM, melynek jelentéséről majd kicsit később – ezekről néhány testvérem az alábbi helyeken ír; avagy, részlet az alábbi oldalról:

 

Párkapcsolati tabutémák (18+) (innen: http://parkapcsolatblog.mlap.hu)

 

- a szex további különböző területei…

 

…pl. a (szaknyelven, rövidített szóösszetétel által úgynevezett) „BDSM” egyes formái, melyet még a fenn emlegetett amerikai testvéreink sem szégyellenek górcső alá venni (lásd a fenti cikkben) - de a lentebbi magyar testvéreink sem, akár nevén nevezik ezt a fajta intim játékformát, akár más néven nevezve meg azt.

 

De hogy mit értenek, a lentebbi testvéreim is, még elfogadható extremitás alatt, azt nem tudom, viszont egy kis játékos enyhe harapdosást még én is el tudok képzelni, mely persze nem azt jelenti, hogy még más ebbe nem férhetne bele - egy viszont ezzel kapcsolatosan tény, hogy van, akiket az elégít meg lelkileg ezen játszadozás közben, ha ez idő alatt nem egyenrangú fél a másikkal szemben, hanem hogy alávetődik a másik fél dominánsabb játékának

 

(de ez itt nem a reklám helye - s erről én konkrétan nem is írok, csak nagyon-nagyon érintőlegesen; viszont a lentebbi testvéreim inkább).

 

Egy viszont a lentebbi írásokból is kiderül, mégpedig az hogy: melyet nem szabad összetéveszteni a pornóvilágbeli szado-mazochizmussal*, mint azt sokan tévesen gondolják (*: mely természetesen egy perverzió), s ez egy keresztény szexuálterapeuta, Somorjai Martina…

 

(szakmai oldala: https://legyenjobbaszex.hu,

FB-oldala: https://www.facebook.com/keresztenyparkapcsolatitanacsadas)

 

…alábbi cikkéből is kiderül, bár a címben ezt a témát még ő is a sokak általi összekeverés oldaláról közelíti meg, de a cikkében már árnyalja a témát, hogy elvonatkoztasson e két terület teljes összemosásától, mely mindkettő tekintetében egységesen annak teljes megbélyegzésével járna:

 

https://legyenjobbaszex.hu/bdsm-mint-a-leggyakoribb-perverzio/

 

Hasonlóra világít rá a további két, szintén keresztény tollakból származó cikk is, "Szexuális játékok a keresztény házasságban" címmel:

 

https://gyongyhalasz.wordpress.com/2011/10/27/husbavago-–-szexualis-jatekok-a-kereszteny-hazassagban/

 

mely az egyik, nemzetközi hátterű, országos gyülekezethálózat egyik vidéki gyülekezetéhez köthető blogoldalon jelent meg, melyet egy másik blog is átvett, hasonló címmel:

 

http://koztunkszolva.blogspot.com/2013/05/szexualis-jatekok-kereszteny-hazassagban.html

 

…de ugyanerről beszél a 24.hu hírportál egyik alábbi cikke is (mert ugye jó keresztényként nem a paráznaság zászlóvivőinek a weboldalairól informálódunk!), óva intve a dolgok összekeverésétől, "Tévhitek a BDSM szexről" címmel:

 

https://24.hu/elet-stilus/2018/09/30/tevhitek-a-bdsm-szexrol/

 

…az alábbi egészségportálról pedig (mert ugye jó keresztényként nem a paráznaság zászlóvivőinek a weboldalairól informálódunk!) annak pszichológiájáról, illetve gyümölcseiről tudhatunk meg többet, mely, mily meglepő (s ez egyezik a fentebbi keresztény cikkírók írásaiban említett megállapításokkal is), egy korábbi felmérés szerint, pozitívak

 

(de ez sem a reklám helye itt, hiszen saját írásaimban ezt a témát én sem taglalom név szerint, max. érintve egy pindurkát) -

 

Házipatika cikkét tehát itt olvashatod:

 

https://www.hazipatika.com/eletmod/szex/cikkek/a_kikotozos_szex_pszichologiaja/20150312100336

 

Szóval, a saját írásaimban is sok olyanról fogok beszélni, amelyről, hasonlóan a korábbi magamhoz, én sem mertem megkérdezni, ezért fiatal házasként én is az Igéhez fordultam, mert tudtam, hogy nem minden szolgáló mer az intimitás tekintetében egy kicsit nagyobb bátorságot igénylő vizre evezni, melyet viszont itt most mi megteszünk.”

 

Szóval, mire gondolunk a BDSM alatt? Arra, hogy nem egy hevesebb vérmérsékletű pár van, akiknek egyik, vagy másik, s bizony nemtől függetlenül, férfi vagy női tagja rendkívül szereti, mivel egyrészről nagyon felizgatja, másrészről pedig nagyon megnyugtatja, hogyha például odakötözi a párja az ágyhoz, s utána a másik pedig, természetesen helyes keretek között, „azt tesz vele, amit csak akar” – vagy itt-ott-amott, gyengédebben, vagy erősebben megpaskolgatja; s no, ezekhez kellene valami támpontot, valami fogódzót találnunk, hogy az Úr előtt ezek még beleférnek-e az elfogadható erkölcsi keretek közé, avagy sem … azaz, Isten hogyan tekint mindezekre, hisz nem minden pár áll meg a misszionárius pozíciónál, s nem elégszik meg csak ennyivel, ha van még több is a tarsolyban, ami kivehető és élvezhető belőle.

 

Tény, hogy a szexualitás kapcsán ehhez kapcsolódóan semmit nem fogunk találni, hiába is keresnénk – egyesek ezért úgy szoktak hasonló helyzetben vélekedni, hogyha valamihez köthetően nincs egyértelmű tiltás, akkor talán ezt hasonlóképpen is felfoghatjuk, mint az alábbi esetben is, igaz, ezek étkezési Igék; segítségnek mindenféleképpen jók, ezért idézzük:

 

1Kor 10:27

Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent, a mit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.

 

Egy a lényeg, ne vitázzunk feleslegesen, ha valami egyértelműen nincs bibliátlannak beállítva – azaz…

 

Róm 14:3a

A ki eszik, ne vesse meg azt, a ki nem eszik; és a ki nem eszik, ne kárhoztassa azt, a ki eszik.

 

…de ha mégiscsak meg szeretnénk magunkat nyugtatni, most természetesen az előbbiekben említettekkel kapcsolatban, akkor valahol máshol kell keresgélnünk, persze tény, hogy nem igétlen kútfőből – s bizony mily meglepő, de mindkettő kapcsán is fogunk majd találni valamit, igaz vallási területen; s ha a hit területén elfogadható egy fontos isteni üzenet átadásában, akkor úgy gondolom, a házastársi erotikában is az emberi szeretet/ szerelem bemutatására ... tehát először lássuk, a természetesen gyengéd, kikötözéssel kapcsolatos bizonytalankodásainkra a válaszokat:

 

ApCsel 21:7-11

Mi pedig a hajózást bevégezvén, Tirusból eljutánk Ptolemaisba; és köszöntvén az atyafiakat, nálok maradánk egy napig. Másnap pedig elmenvén Pál és mi, kik ő vele valánk, érkezénk Czezáreába; és bemenvén a Filep evangyélista házába, ki ama hét közül való vala, ő nála maradánk. Ennek pedig vala négy szűz leánya, a kik prófétálnak vala. Mialatt pedig mi több napig ott maradánk, alájöve egy Júdeából való próféta, névszerint Agabus. És mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, monda: Ezt mondja a Szentszellem: A férfiút, a kié ez az öv, ekképen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe.

 

Most pedig keressünk valamilyen megközelítő magyarázatot a paskolgatásokra is – bár, amit itt olvasunk majd, az igen nagyban kisarkított lesz, így ne értsd azt szószerint, de rávilágításképpen viszont mindenféleképpen jó lesz; olvassuk csak, a fentiekhez hasonló megközelítéssel:

 

1Kir 20:35-38 (röviden)

Egy prófétatanítvány ezt mondta társának az Úr parancsára: Üss meg engem! De az az ember nem akarta megütni. (...) Talált azután egy másik férfit, és ezt mondta: Üss meg engem! (…) Akkor elment a próféta, és várt a királyra az úton…

 

Röviden ennyi – de kérlek téged, ne vedd őket feltétlen belemagyarázásként; így ha el tudod fogadni a fentieket megközelítő magyarázatként, akkor fogadd el, de ha nem, akkor nem, hisz…

 

Róm 14:12 és 5-6

mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. (…) Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál: amaz pedig minden napot egyformának tart. >>> Ki-ki a maga értelme felől legyen meggyőződve. <<< A ki ügyel a napra, az Úrért ügyel: és a ki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. A ki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ád az Istennek: és a ki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ád az Istennek.

 

…egyes esetekben ugyanis csak ezek mentén lehet eligazodni, illetve nyugvópontra jutni – s ezzel még nincs vége; azaz jöjjön még egy 3. rész is (avagy: még folyt. köv. – lapozz!).

Szerző: Joe Rus | 2019. december 26.