Keresztény párkapcsolat blog

Keresztény párok és a ropogós „keksz”*

 

* - azaz: TABUK, ÁLLJ, és beszéljünk róla!

vagy: TABUK, VÁLJ, avagy, ne beszéljünk róla!

 

I. rész:

 

(V-)ágyserkentők

(inkább, mint a pornó-agyserkentők)

 

Sok keresztény elméjében él az a gondolat, mondhatni, álom, hogy az ő kapcsolatukban sohasem alakulhatnak ki a legbensőbb intim életükben problémák, szerintük azok csak a világiakat sújthatják, de őket nem, az ő életükben nem alakulhat ki emiatt törés – a helyzet azért egészen más;

 

melynek egy része testi, vagy lelki alapú, s ilyenekről fogunk beszélni az első részben, de vannak szellemi megközelítésűek is … s itt nem feltétlenül az örökérvényű erkölcsi tiltásokból fakadó dolgokra kell gondolni, hanem olyanokra, amelyek vallási megfontolásból alakultak ki, de nem feltétlenül (teljesen) az Igazságra alapozva, pusztán csak keresztényi túlbuzgóságból feltételezve valamit, ami aztán megkeserítheti sok későbbi pár életét is (ezekről a további részekben fogunk majd részletesebben beszélni).

 

Tehát, térjünk is rá az első rész témájára, mely az alábbi – a…

 

(V-)ágyserkentők – avagy, ha nem megy a szex

 

…hogy keresztény szempontból elfogadhatóak-e, vagy sem? …mert hisz ha csak magunkról lenne szó, elkönyvelhetnénk, hogy csökkent a vágyunk, oszt jó van, majd belevetjük magunkat, esetleg még jobban, valami másba, valami fontos dolog gyakorlásába, mint amilyen például a szolgálat – de az a helyzet, hogy a házasságban két ember van, s az ő vágyaival nem játszhatunk rossz értelemben, míg jó értelemben viszont köteleségünk; ezt ráadásul egy nagy szolgálatcentrikus, sőt, egy cölibátusan élő ember tanítja nekünk:

 

1Kor 7:3-5

A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne foszszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg nem kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.

 

…s ha bennünk a vágyszint fenntartásához vágyserkentőkre van szükségünk, nyugodtan bátorodjék a szívünk, hogy nem Isten ellen való a dolog, már a pátriarkák is használták, s nem csak férfiak, hanem hölgyek is, mivel nekik is okozhat gondot ez a probléma, amint a lentebbi történetben is:

 

1Móz 30:14-15

És kiméne Rúben búzaaratáskor, és talála a mezőn mandragóra-bogyókat s vivé azokat az ő anyjának, Leának. És monda Rákhel Leának: Adj nékem kérlek a fiad mandragóra-bogyóiból. Az pedig monda néki: Talán keveselled, hogy elvetted tőlem az én férjemet, s a fiam mandragóra-bogyóit is elvennéd tőlem? És monda Rákhel: Háljon veled hát az éjjel a te fiad mandragóra-bogyóiért. Mikor Jákób este a mezőről jöve, eleibe méne Lea, és monda: Én hozzám jőjj be, mert megvettelek a fiam mandragóra-bogyóiért; és nála hála azon éjszaka.

 

S tudnod kell, hogy ezt a gyümölcsöt a szerelem almájának is nevezik, mivel vágyserkentő hatása van – ma viszont már általában gyógyszeralapú potencianövelő, mondhatni, bogyókat használnak nagyon sokan. De mi van az eszközalapúakkal, mint amilyen például a vibrátor? Mire lehet az jó, de legfőképp, hogy elfogadható-e egyáltalán? Erről ír, természetesen pozitív megközelítésből, egy párkapcsolati téren nagyon ismert és elfogadott előadó, Linda Dillow, illetve írótársa, Lorraine Pintus is az Intim kérdések című könyvükben, konkrétan a 17. részben, ahol egy másik tabu, az orális szex is terítékre kerül (megvásárolható a Keresztény Ismeretterjesztő Alapítványnál), illetve a Budapesti Autonóm Gyülis „Tegyük a helyére!”-sorozatban is, jóértelemben vett tabudöntögetően, szóba kerül, itt:

 

Szexualitás: forró témáról, hideg fejjel

 

(így a témával kapcsolatos részletesebb magyarázatokat olvasd és lásd ott, itt ezeket most nem ismételjük, meg, hanem csak néhány gondolattal kiegészítjük azokat)

 

...mely olyankor lehet nagy segítség, ha egy pár valamilyen okból, mint például az egészségügyi, nem használ, gyógyszerészeti vágyserkentőt, de a merevedési problémákból adódó további problémáikat valahogyan meg kell oldaniuk, elkerülve ezzel azt a továbbgyűrűző gyümölcstelenséget, mint amilyen egy kapcsolat széthullása – hisz az előző mózesi történet is azt tanítja, hogy a nőnek is kijár az öröm, ehhez pedig valamikor ötletelni kell … főként akkor, ha egy férfinak nagyon gyorsan, vagy éppen nagyon lassan mennek a dolgok, esetleg nem is mennek, netán máshogy mennek; de...

 

De visszatérve még egy kicsit Rákhelhez és Jákóbhoz ... ha nem megy a szex (és ebbe a kategóriába az Ószövetségben beletartozott az is, sőt ez inkább, ha az aktusok következtében nem jön létre gyerek - azaz, akkoriban nem az volt az elsőszámú problémája a pároknak, hogy mit nem csinál a másik; tehát, ha nem megy a szex...), nem egy új férfiba/férjbe, vagy nőbe/feleségbe kell fektetni a bizalmunkat (bár az Ószövetségben a férfiaknak erre is volt törvényes lehetőségük egy sokadik feleség, vagy egy ágyas feleségül vételével, mivel akkoriban még lehetőség volt a poligámiára - de akár egy feleség is adhatott a férjének egy új ágyast), hanem a személyes őszinte megbeszéléseken túl az Isten elé való járulásra, mint lentebb Anna esetében is:

 

1Sámuel 1,1-2 és 7b-11

Volt egy ember, Ramataim-Czofimból, az Efraim hegységéről való, és az ő neve Elkána vala, Jerohámnak fia, ki Elihu fia, ki Tohu fia, ki Sof fia volt; Efraimita vala. És két felesége volt néki; az egyiket Annának, a másikat pedig Peninnának hívták. Peninnának gyermekei valának, de Annának nem valának gyermekei. (...) ő pedig sír vala és semmit sem evék. És monda néki Elkána, az ő férje: Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Mi felett bánkódol szívedben? Avagy nem többet érek-é én néked tíz fiúnál? És felkele Anna, minekutána evének Silóban és minekutána ivának, (Éli pap pedig az Úrnak templomában az ajtófélnél ül vala székében), És lelkében elkeseredve, könyörge az Úrnak, és igen sír vala. És fogadást tőn, mondván: Seregeknek Ura! ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiúmagzatot adsz szolgáló leányodnak: én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha!

 

Hát Rákhel nem így tett, hanem...

 

1Mózes 30,1-5

És látá Rákhel, hogy ő nem szűle Jákóbnak, irigykedni kezde Rákhel az ő nénjére, és monda Jákóbnak: Adj nékem gyermekeket, mert ha nem, meghalok. Felgerjede azért Jákób haragja Rákhel ellen, és monda: Avagy Isten vagyok-é én, ki megtagadta tőled a méhnek gyümölcsét. És monda ez: Ímhol az én szolgálóm Bilha, menj be hozzá, hogy szűljön az én térdeimen, és én is megépüljek ő általa. Adá tehát néki az ő szolgálóját Bilhát feleségűl, és beméne ahhoz Jákób. És teherbe esék Bilha és szűle Jákóbnak fiat.

 

Ábrahám és Sáránál már korábban is volt erre példa - a rossz példa pedig, vigyázz, ragadós; s gondold meg, akkoriban még volt lehetőség az ilyet poligámiával törvényesen elintézni, ma viszont már nem):

 

1Mózes 16,1-5a

És Szárai, az Ábrám felesége nem szűle néki; de vala néki egy Égyiptomból való szolgálója, kinek neve Hágár vala. Monda azért Szárai Ábrámnak: Ímé az Úr bezárolta az én méhemet, hogy ne szűljek: kérlek, menj be az én szolgálómhoz, talán az által megépülök; és engede Ábrám a Szárai szavának. Vevé tehát Szárai, Ábrám felesége az Égyiptombeli Hágárt, az ő szolgálóját, tíz esztendővel azután, hogy Ábrám a Kanaán földén letelepedék, és adá azt Ábrámnak az ő férjének feleségül. És béméne Hágárhoz, és az fogada az ő méhében;

 

Egy dologra e fenti két történetből azért még fel szeretném hívni a figyelmeteket - még pedig arra, hogy mindkét pár, hol egyik, hol másik tagja, az intimitás nem működését az Istenre fogta; jó tanács: ha Ő Tőle szeretnénk remélni a segítséget, akkor ne rajta verjül el a balhét ... persze, egymáson sem, mint amint Rákhel is fentebb Jákóbot nógatta, vagy lentebb Sára Ábrahámot (mely rossz példa, úgy látszik, szintén ragadós):

 

ez pedig a mint látta, hogy terhes, nem vala becsülete az ő asszonyának ő előtte. Monda azért Szárai Ábrámnak: Bántódásom van miattad. Én adtam öledbe szolgálómat, és mivelhogy látja, hogy teherbe esett, nincsen előtte becsületem.

 

Tehát, a teljes részt összefoglalva, egyrészt bízzunk az Úr segítségében, illetve egymásban se legyünk bizalmatlanok, s ha úgy van, merjünk használni vágyfokozókat is - mert hát ugye nem csak egy csipkés bugyi lehet vágyfokozó, vagy mondjuk egy testrész ... mint például lássunk egyet; ez egy Isten teremtette, s hiszem, hogy a legelső számú vágyfokozók egyike, minden más emellett másodlagos, még abban az esetben is, ha nem Bibliátlan (ezért használhatóak bátorsággal, ha már az elsődlegesek nem működnének úgy, mint régen, de e tekintetben is lehet Isten segítségét kérni):

 

Péld. 5,18-19

Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségének. A szerelmes szarvas, és kedves zerge; az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.

 

Ez egy csodálatos isteni bátorítás - és egy bizonyság: tudunk olyan házaspárról, hogy a feleségnek az Úr nagyobb kebleket formált, miután a férjben felötlött a gondolat, hogy vajon milyen lenne a kismellű felesége nagyobb mellekkel, s nem sokkal később meg is kapta; tehát, te se aggodalmaskodj, ha átmenetileg nem minden úgy menne, mint régen, bízz te is az Úrra mindent, de mindent!

 

Ámen és folyt. köv. – lapozz!

Szerző: Joe Rus | 2019. december 26.